مشتریان سازمانی

تامین نیروی انسانی از مهمترین دغدغه های شرکت ها و نهادها می باشد ،شرکت پاکی تاپ در این راستا با ارائه خدمات تامین نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص فر آیند دسترسی به این خدمات را برای شما عزیزان تسهیل نموده است.

تامین نیروی انسانی سازمانی:

– ادارات

– مجتمع ها

– نمایشگاه ها

– برگزاری سمینارها

– وغیره

 

خدمات ارائه شده به مشتریان سازمانی:

– تامین نیروی انسانی خدمات نظافتی

– تامین نیروی انسانی پذیرایی و مهمانداری

– تامین نیروی انسانی باریستا یا کافی من

– تامین نیروی انسانی جهت امور تاسیساتی

– تامین نیروی انسانی جهت جابجایی

– و غیره

man
.